Bru over Saltdalselva samt diverse

Ved å klikke på bildene vil de bli forstørret.


Avdelingsingeniør Torvald Bjørnslie  7stor.jpg (28503 byte)
Tekniker Reidar Halvorsen  8stor.jpg (28503 byte)
Vegskjæring, 2 stuffer, Mørkhola ?  9stor.jpg (28503 byte)
Båtskyss til stuffen  10stor.jpg (28503 byte)
Båtskyss  11stor.jpg (28503 byte)
To teknikere  12stor.jpg (28503 byte)
Reidar Halvorsen til høyre  13stor.jpg (28503 byte)
Bru-stedet på Saltnes  15stor.jpg (28503 byte)
Leiv Skjerve i midten  16stor.jpg (28503 byte)
Brubygging  17stor.jpg (28503 byte)
Brubygging  18stor.jpg (28503 byte)
Brubygging  19stor.jpg (28503 byte)
Torvald Bjørnslie til høire,
Avd.ing Thorleif Jonsen i midten.
Han ble byplansjef i Oslo etter krigen.
Han ledet ferjedriften i Nordland inntil han flyktet til Sverige.
Jeg overtok ledelsen av ferjedriften
 20stor.jpg (28503 byte)
Fra brubyggingen  21stor.jpg (28503 byte)
Fra brubyggingen  22stor.jpg (28503 byte)
Saksenvik bru. Torvald Bjørnslie i midten. Kåre Stormo til venstre  23stor.jpg (28503 byte)
Saksenvik bru  24stor.jpg (28503 byte)
Noe uklart , men jeg tror det er fra Langvasså bru på Røssvoll i Dunderlandsdalen Vi måtte understøtte brua før overfart av to fresere fra Østerrike.  25stor.jpg (28503 byte)
Som ovenfor  26stor.jpg (28503 byte)
Oppsynsmann Thoresen, Mo i Rana. Han hadde ansvaret for det maskinelle på Mo-siden  27stor.jpg (28503 byte)
Den samme  28stor.jpg (28503 byte)
Kontorbrakka ved Mobekken., Mo i Rana  29stor.jpg (28503 byte)
Kontorbrakka ved Mobekken  30stor.jpg (28503 byte)
Leiv Skjerve  74stor.jpg (28503 byte)
Sjåfører i kombinert bolig og verkstedbrakke for Vegvesenet
Den var oppført omtrent der Frelsesarmeen holder til i dag.
Fra venstre:
Belmar Jacobsen. Senere buss-sjåfør
Sverrre Nygård . Senere melkebilkjører for Julius Volden
Olav Slettbakk . Vegskrapekjører.
Ukjent
Sverre Schjelderup. Senere buss-sjåfør
Øyvind Steen, verkstedformann
Dette var også mitt husvære den første tid i Bodø i 1943.

 79stor.jpg (28503 byte)
Kontordamer ved Vegkontoret i Bodø 1943/44  80stor.jpg (28503 byte)
Sjåfører i kombinert bolig og verkstedbrakke for Vegvesenet
Den var oppført omtrent der Frelsesarmeen holder til i dag.
Fra venstre:
Belmar Jacobsen. Senere buss-sjåfør
Sverrre Nygård . Senere melkebilkjører for Julius Volden
Olav Slettbakk . Vegskrapekjører.
Ukjent
Sverre Schjelderup. Senere buss-sjåfør
Øyvind Steen, verkstedformann
Dette var også mitt husvære den første tid i Bodø i 1943.
 81stor.jpg (28503 byte)

Tilbake til Saltnesbrua