OLsen Hoff, Andreas
1677?-1751

Løytnant, gardbruker, gnr 10 Utstuggu Herrem.
Född omkring 1677 på Hov, Orkdal.
Död 1751 i Rennebu. [1]
Begravd 1751-10-07.
Ifølge Ovenstad:
Soldat ved Trondhjems garnison i 1 1/2 år. (1699-1700)
Underoffiser ved 2. Trondhjemske infanteriregiment i 18 år. (1700-1718)
Sekondløytnant ved 3. Trondhjemske nasjonale infanteriregiments Størenske kompani fra 15.8.1718.
Redusert 1.11.1720.
Stod så på vartpenger til 13.6.1721, da han blev premierløytnant ved samme regiments Melhusiske kompani.
Avskjed 20.10.1727.
Som underoffiser er han bosatt i Rennebu fra kring 1700.
Manntallet i 1701 angir for gården Mærk i Rennebu:
Corporal ved infanteriet A. O. Hoff, 24 år gammel.

Det var ikke langt fra Mærk til Verjbrua på Tverdal. Der bodde ei jevnaldrende jente ved navn Mali Knudsdatter Tverdal.
Kirkebok 1706, september:
Trolovet corporal Anders Oluffsen , Marrith Torgersdatter.
Kirkebok 1707, Circumcisio Domini, 1. januar.
Public Absolveret: Mali Knutsdatter besovet av corporal Anders Oluffsen..
Kirkebok 1707, Epiphania. 6. januar.
Ægteviet Anders Corporal og Marrith Hegrem.
Kirkebok 1707. 30. mars:
Not ? 1 uegte barn, far Anders Corporal, moder Mali, var med navn Eli hjemmedøpt. (Eli blev følgelig døpt hjemme på husmannsplassen Verjbrua).
Kirkebok 1707, 8.mai.
Absolveret privat Anders corporal besovet Mali Knudsdatter.
Mali Knutsdatter Tverdal blev innstevnet for tinget i Rennebu 13. mai 1707 for å ha fått et barn utenfor ekteskap.
Som barnefar var oppgitt korporal Anders Hoff.
Anders Hoff og Erik Merk kausjonerte for Malis bot på 4 rdr, og derved slapp Mali videre tiltale for sin forseelse.
Vi kan følge Eli videre i Kirkeboken under forskellige navn:
1724 Comunion Eli Hof
1725 Comunion Eli Andersdatter Hof
1730 Comunion Eli Tverbroen
1730 Trolovet Eli Tverbroen og Torger Voll
1731 Copuleret Eli Andersdatter Herrem og Torger Voll
Torger Jørgensen Voll var brorsønn av Anders sin første kone Marit Torgersdatter Skauge.
De blev husmannsfolk på en plass under Bakk. (Rebubok I, side 356)

På Utstuggu Herrem hadde 34 år gamle Marit Torgersdastter blitt enke i 1706 for annen gang og følgelig ledig for nytt giftemål.
Anders og Marit inngikk ekteskap 6.januar 1707.
Marits første mann Pål Herrem døde i 1696. Med ham hadde Marit datteren Kari Paulsdatter fkr 1696
I sitt annet ekteskap med Ole Arntsen Haugen f 1674, hadde hun datteren Mali Olsdatter fkr 1699, som blev gift med Arnt Olsen Gissenås, sønnen Paul Olsen fkr 1699 ? og sønnen Arne Olsen fkr 1705.
I sitt tredje ekteskap med Anders Olsen kom så datteren Kirsten Andersdatter f 1707 d 1788.
Kirsten Andersdatter blev gift med Erik Eriksen Hårstad Herrem 1707-1781. Han var bruker av Søstuggu Herrem.
Marit Torgesdatter døde i 1741, 69 år gammel og blev gravlagt 22. mars 1741.
Skifte på Herrem etter Marit Torgersdatter 13. april 1741.

Året efter den 15.mars 1742 giftet Anders Hoff seg på nytt. Denne gang med Jomfru Karen Tønder som var datter av kaptein Axel Andreasen Tønder død 29.5.1704 og kone Marthe Nilsdatter Brems på kapteingården Sommervold i Orkdal.
Axel var sønn av Andreas Kristoffersen Tønder, president i Trondhjem, og eier av Bakke gård, gift med Karen Madsdatter Lund.
Marthe var datter av Nils Hansen Brems som hadde slått seg opp på Nordlandshandel og bodde i Trondhjem. Marthe hadde søstrene Elisabeth og Anna Margrethe som også bodde i Orkdalen på gårdene Engen og Bakke som var ervervet i 1740 fra sogneprest Meyer. En fjerde søster var Karen Nilsdatter Brems.
De to barna som Anders og Karen fikk døde uten etterslekt : Axel Andersen Tønder f 1743 døde som barn. Søsteren Marit Andersdatter Hoff f 1743, blev i 1762 gift med Ole Torgersen Skauge Herrem f 1731 på Skauge, og bruker av utstuggu Herrem. Mariit døde i barselseng i 1762.
Ole Torgersen var brorsønn av Anders sin første kone Marit Torgersdatter og søskenbarn av Eli Andersdatters mann Torger Jørgensen.
Anders Hoff fikk i 1744 et barn utenfor ekteskap med Gjertrud Ingebrigtsdatter Gunnes. Sønnen Ingebrigt Andersen blev døpt Dies viridium (26. mars) 1744.
Faddere var: Lensmann Lars Mærk, Amund Bakk, Ole Eriksen Hårstad, And Voll og Mildri Hårstad. Ved skifte etter Marit Torgersdatter i 1741 hadde Gjertrud tilgode lønn på 1 rdr i boet, så hun må ha vært i tjeneste hos Marit og Anders.
1744-45, publice absolveret løytnant Anders Hoff for leiermål i sit ekteskap med Giertrud Ingebrigtsdatter Gundnes.
Sommertinger for Rennebu 30. juli 1744 er nevnt Giertrud Ingebrigtsdatters forsseelse med avsagt dom samme dag: Hun blir dømt til å betale 12 lodd sølv (6 Riksdaler), eventuelt i mangel på penger til å arbeide i Trondhjems Tugts- og Verkhus for 16 skilling pr. dag inntil boten var betalt.
Hun finnes ikke innsatt i T. T. V. så hun har antagelig maktet å skaffe penger til boten.
Det har ikke lykkes å finne ut noe om Giertruds slektsbakgrund.

Ved skiftet i 1693 etter Morten Olsen Hoff arvet hans søsken odelsgården Hov i Orkdal som var på 2 1/2 spann landskyld, slik at Anders arvet 1 spann og hans tre søstre 1/2 spann hver.
Ved skjøte av 4.2.1709 solgte Anders sin part til svogeren Christen Jacobsen Schult, som tidligere hadde skaffet seg de parter hans to svigerinner hadde arvet. Derved blev Christen sittende som eier av hele gården Hov.
Anders Olsen Hoff døde i 1751 og blev gravlagt i Rennebu kirke den 7. oktober 1751 med angitt alder 71 år.
Skifte etter Anders Olsen Hoff blev holdt på Herrem den 11. november 1751.
Karen Tønders tante Elisabeth Brems døde tidligere på året 1751 og etter ædle og velbyrdige frue Karen Tønder Hoffs rekvisisjon blev det torsdag 11. mars 1751 holdt registrering og vurdering med henblikk på auksjon.

Boet etter Anders var pr 11.11.1751 vurdert til 157 rdr 2 ort 21 skilling, og gjelden delvis registrert til 127 rdr 1 ort 12 skilling.
Avslutning blev utsatt til etter avslutning av skiftet etter Eisabeth Brems som skjedde 16. mars 1752 og hvor Karens arv var så betydelig at skiftet etter Anders kunde avsluttes mandag 10. april 1752 med aktiva øket til 310 rdr og gjelden registrert nu til 210 rdr.
Ettervat gjelden var trukket fra blev det igjen å dele 99 rdr 1 ort 19 1/4 skilling
Karen møtte opp på auksjonen etter tanten og gjorde innkjøp for 62 rdr.
Karen Tønder døde på Herrem i 1788, 86 år gammel og blev begravet 2. pinsedag (12 mai)

1788.

Her kommer skifte etter:

ANDREAS OLSEN HOFF Rev 08.01.02 SKIFTE 11. november 1751 Anno 1751, torsdag den 11. november holdes skifte efter løytnant Andreas Hoff mellem hans efterlatte hustru Karen Tønder på den ene og Kiersten Andreasdatter gift med Erik Eriksen og jomfru Martha Andreasdatter, gammel 7 år på den annen side. Vurderingsmenn var oppnevnt Lauritz Merk og Tørris Jonsen Haugen. S Ø L V 1 sølv skje med flat skaft og de bokstaver E L B 1 dito med flat skaft Sieger ? med bokstaver C K F 1 gammel dito 3 3 00 M E S S I N G Et par små messing lysestaker 3 00 T I N N 1 fat 4 talerkner 2 13 K O B B E R 1 fyrfat 1 pande 1 tekjel 1 1 20 J E R N F A N G 1 muret jerngryte 2 2 00 Diverse 3 3 23 G Å R D S R E D S K A P Diverse 4 0 20 Diverse 4 1 16 T R Æ B O S K A P Diverse 5 0 00 S E N G E K L Æ R Diverse 10 2 00 D E N S A L I G E M A N N S G A N G K L æ R 1 gammel rød klædes klædning med grønn kaskes underfor og messing knapper 3 0 00 1 brun klædes kjole med gammel garns knapper 1 2 00 1 indsprengt stoffers vest 3 00 1 gammel sort dragetes bokse med skind under 1 00 1 messing kårde med sølv greb og geheng 2 0 00 L I N K L Æ D E R Diverse 3 0 00 K R E A T U R E R Diverse 25 2 00 H E S T E R 1 sort grå hest 5 ár gammel 11 0 00 1 sort grå hest 10 år gammel 8 0 00 Udi gården Herrem var sterfboet eiende med bøksel og overbøksel 2 øre 16 marklag efter et udi skifteretten fremlagt høykongelig allernådigste skjøde datered Fredensborg slott den 16 september anno 1728 som blev lest og lyder således: 62 2 00 Vores løytnant ved det 3. Trondhjemske regiment blitt høystbydende på et spand i gården Herrem som 25.juni 1703 er avfeldet 1 øre, bliver da igjen 2 øre landskyld med bøksel, samt aparte bøksel til 16 marklag, hvorav andres lodseiere oppeborger landskylden, for den summa 62 rdr 48 skilling kurant. Det nevnes at skiftet efter Elisabet Brems ikke enda er avsluttet. Summen av sterfboets hele formue pr d d 157 2 21 G J E L D 1.Prosten Hornemann,lånte penger og renter 55 0 00 2.Lorentz Flor 16 0 00 3.Engel Sandbekken krevde på egne og Arn Olsen Gissenåsens hustrus vegne broderlodd efter tidligere skifte ( 2/5 dele av 19-2-21) 7 3 12 4.Jon Engebretsen Herrem, lånte penger 4 0 00 5.Jon Rasmussen Gorset, lånte penger 27 0 00 6.Kiersten Fredriksd., lånte penger, 2 årslønn 8 2 00 7.Anders Jonsen, lånte penger, 2 årslønn 9 0 00 S U M registrert gjeld 127 1 12 S K I F T E fortsetter mandag 10.april 1752 Nærværende på enkefruen Karen Tønder Hofs vegne hennes laugverge major Hans Bull som også påtok seg å være formynder for Marta Hof Tilstede var også Erik Eriksen Herrem på hans hustru Kiersten Andreasdatter Hoffes vegne. Som vidner møtte Lauritz Merk og Knut Jonsen Rokkenes. Tidligere registrert formue 157 1 21 Forglemt løsøre: 1 par støvler 1 08 1 haggelgevær 2 0 00 Diverse 3 3 00 Arv fra Elisabet Brems 96 1 10 " " 12 2 00 Resten av denne arv 136 rdr 8 skilling sagde enkefruen udi hennes salige mands levende live er utgitt til husfornødenhet med 8 rdr 22 skilling Vedrørende presteskyss og mathold innkommet 17 0 15 Utestående restanse hos Ola Kielstad i Meldalen 22 1 23 S U M M A sterfboets formue 310 0 01 Tidligere registrerte gjeld 1 27 1 12 Dertil kommer: 1.Major Bull iflg spesifikasjon April 1750. 2 potter fransk brendevin 2 08 Okt 1 kande ditto 1 0 00 Nov 1 potte 1 08 Mars 1 tønde bygg 2 1 00 Engeleie fra 1746 til 1751 års utgang årlig 2 ort 3 0 00 4 gange hestesko med søm 3 08 Mars 1751 1 kande brennevin 1 0 00 August 2 potter 2 16 1 vog liin 3 0 00 Diverse 2 0 08 3 skålpund sukker 1 0 00 Til begravelsen utlagt 8 0 00 1 sort sørgekjole til enken 6 0 00 For min umage for dette skifte og på Engen 6 0 00 Stemplet papir 06 Sum 35 3 06 2.Sersjant Fredrik Lind for et bjørneskind 3 0 00 3.Enkefruens begravelsesomkostninger 11 2 16 4.Angav enkefruen at efter hun var gift med løytnant Hof, hadde hans eldste datter fått av fellesboet kreaturer og korn for 21 rdr 20 sk, som datterens mand Erik Eriksen Herrem innrømmet, hvorfor den yngste datter Martha Andreasdatter Hof får tilsvarende 21 0 20 5.Skiftets bekostning 11 1 00 S U M G J E L D 210 1 06 N E T T O T I L F O R D E L I N G 99 2 19 Enkefruen erklærte at hun renonserede på den broderlodd hun hadde krav på og skjenket den til sine børn. Enkefruen arver det halve 49 3 09 Kiersten Andreasdatter arver 24 3 16 Martha Hof arver 24 3 16 Enkefruens halve boslodd udi gården Herrem som skylder med bøxel 2 øre 16 marklag og landskyld ikkun 2 øre vurderet for 62 rdr 2 ort derav udlegges enkefruen med landskyld 1 øre og bøxel over 1 øre 8 marklag for summen 31 1 00 Diverse 18 2 09 Tilsammen 49 3 09 Kirsten Andreasdatter utlagt Udi gården Herrem med landskyld 2 øre, med bøxel over 2 øre 16 marklag vurderet for 62 rdr 2 ort. Derav kommer så en søsterlodd med landskyld 12 marklag,med aparte bøxel over 4 marklag 15 2 12 Diverse 9 1 04 Tilsammen 24 3 16 Martha Andreasdatter utlagt Søsterlodd med landskyld 12 marklag med aparte bøxel over 4 marklag udi gården Herrem 15 2 12 Diverse 9 1 04 Tilsammen 24 3 16 Til verge for den umyndige datteren jomfru Martha Hoff måtte for skifteretten velbårne herr Major Hans Bull, som godvillig erbød sig vergemål for hende å avtage. Skiftet avsluttet

Andreas OLsen Hoff. Född omkring 1677 på Hov, Orkdal. Död 1751 i Rennebu. [1] Løytnant, gardbruker, gnr 10 Utstuggu Herrem.

f Ole ANdersen Hoff. Född omkring 1630. Död 1682 i Orkdal. Familien bor på Hov fra 1670.

   
 
   
 

m Kirsten MOrtensdatter Meland. Född omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand. Död 1690 i Orkdal.

mf Morten KNutsen. Född omkring 1604. Död omkring 1693 i Orkdal. Sorenskriver i Orkdal 19.11.1633 til 4.1.1642. Bruker Meland 1640-1667.

 
 

mm Idde JOnsdatter. Född omkring 1617 på Grøtte prestegård, Orkdal. Död kring omkring 1703. [2]

mmf Jon JOnsson. Född omkring 1580. Död omkring 1658 i Orkdal. sogneprest i Orkdal.

mmm Kirsten OLsdatter. Född omkring 1583. Död omkring 1618 i Orkdal.

Gifte och barn

Före äktenskapet

Mali Knutsdatter Tverdal.

Född kring 1680 på Verjbrua, Tverdal, Rennebu.

Eli Andersdatter Hoff Herrem Tverbroen.

Född 1707 på Verjbrua, Tverdal, Rennebu.
Döpt hjemme i 1707 på Verjbrua, Tverdal, Rennebu.
Död 1772.


Gift 1707-01-06 [1]

Marit TOrgersdatter Skauge Herrem.

Född omkring 1672 på Skauan, Rennebu.
Död 69 år gml 1741 i Rennebu.
Begravd 1741-03-22.

Kirsten ANdreasdatter Hoff.

Född 1707 på Utstuggu, Herrem, Rennebu.
Döpt 1707-11-06.
Död 1788 i Rennebu.


Gift 1742-03-15 [1]

Karen Axeldatter Tønder Hoff.

Född 1702.
Död 1788 i Rennebu.

Axel Tønder Andreasen Hoff.

Född 1743 på Utstuggu, Herrem, Rennebu. [1]
Död før 1751 i Rennebu.


Martha Andersdatter Hoff.

Född 1744 på Utstuggu, Herrem, Rennebu. [1]
Död 1762 i Rennebu.


Utom äktenskap 1744

Gjertrud Ingebrigtsdatter Gunnes.

Född från 1710 till 1720 i Rennebu ?.

Ingebrigt Andersen Gunnes Hoff.

Född Die Viridium 1744-03-26 i Rennebu. [1]
Källor

  1. kb
  2. geitastrand

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2015-02-15 med hjälp av Disgen version 8.2d.