ARntsdatter Ilbru, Ingeborg
1707-1795

Født 1707 på Ilbrua, Rennebu.
Død 1795 i Rennebu.

Ingeborg ARntsdatter Ilbru. Født 1707 på Ilbrua, Rennebu. Død 1795 i Rennebu. f Arnt ANgrimsen Vangseng ? Ilbru. Familieoversikt Født 1661 i Rennebu. Død 1722 i Rennebu. ff Angrim VAngseng. Familieoversikt Født omkring 1620. Død før 1701. Ikke nevnt som bruker. Innflyttet ?.
 
 
fm Marit XVAngseng. Familieoversikt Født 1623. [1] Død levde i 1706.  
 
m Fransvis HEnriksdatter Ilbru. Familieoversikt Født kring omkring 1672. Død 1741, 78 1/2 år gml, mer sansynlig 68 1/2 år gml i Rennebu. [2] mf Henrik JØrgensen Ilbru Buum. Familieoversikt Født kring 1630. Død dom.4.Trinidad 1684 i Rennebu. [2] Bygslet Buom no 69 i Rennebu kring 1680.
mff Jørgen Henriksen. Familieoversikt Født 1600.
 
mm Malene (Magdalene ?) FRantsdatter Jagow. Familieoversikt Født omkring 1645 i Innset. Død 1698 Ilbru, Rennebu. mmf Frannds Jagow. Familieoversikt Født omkring 1600. [3] Kullbrenner Kvikne fra 1639.
mmm Frantzisse (Frandsis) KLestsdatter. Familieoversikt Født omkring 1610.

Gifte och barn
Halvor HAlvorsen Gravaksel. Familieoversikt Bruker Gravakslan.
Født 1684 på Gravakslan, Rennebu.
Død 1763 i Rennebu.
Gift 1737 [2]
  Halvor Halvorsen Gravaksel. Familieoversikt Født 1738 på Gravakslan, Rennebu. [2]
  Arnt Halvorsen Gravaksel. Familieoversikt Født 1739 på Gravakslan, Rennebu. [2]
Død 1742 i , Rennebu. [2]
  Marit Halvorsdatter Gravaksel. Familieoversikt Født 1741 på Gravakslan, Rennebu. [2]
Død 1802. [4]
  Fransvis HAlvorsdatter Gravaksel Gunnes. Familieoversikt Født 1743 på Gravakslan, Rennebu. [2]
Død som kårenke på Gunnes 1826-11-03 i Rennebu.
  Guru Halvorsdatter Gravaksel Lo. Familieoversikt Født 1745 på Gravakslan, Rennebu.
  Gjertrud Halvorsdatter Gravaksel. Familieoversikt Født 17.. på Gravakslan, Rennebu.
  Guru H. Gravaksel. Familieoversikt Bondekone.
Født 1747 i Rennebu.
Død 18 ? i Rennebu.
  Henrik Halvorsen Gravaksel Voll, Skamferseter. Familieoversikt Født 1750 på Gravakslan, Rennebu.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08