HEnriksdatter Ilbru, Fransvis
1672?-(...)

Født kring omkring 1672.
Død 1741, 78 1/2 år gml, mer sansynlig 68 1/2 år gml i Rennebu. [1]
Gravfestet sommeren 1741, 78 1/2 år gml Fransvis (Francevitz) er et svært uvanlig navn, t Fransvis Henriksdtr. er senere blitt oppkalt i flere slektsledd Hun døde 78 1/2 år gammel i 1741 - altså er hun født enten i 1662 eller 1663

mer sannsynlig var hun 68 1/2 år og fkr 1672 Gift dom 18 Trini 1696 , antatt 24 år gammel, med Arnt Angrimsen iflg. kirkeboka i Rennebu. Skifte etter henne ble holdt på gården Ilbro 11 sep 1741. Det viser at det var lite å hente etter henne på Ilbrua. Sølv, kobber, messing, tinn eller kontanter fantes ikke i boet. Av jernfang hadde hun 3 gryter og 1 stekepanne. Det var lite gårdsredskap, og hun hadde bare 2 kyr og 1 okse. Alt hun eide ble verdsatt til vel 30 Rdr.

Buan lå da veldig kringt til trafikkmessig og gav nok transportoppdrag til mange hesteeiere . Ved skifte etter Fransvis Henriksdatter i 1741 hevdet døtrene at deres brødre Angrim og Henrik Arntsen i 1735 hadde fått en hest hver og at skifteretten måtte ta hensyn til dette. Det blev avvist. Boet hadde tilgode av Jørgen Svendsen Myren 7 daler og det er muligens betaling for en hest som Jørgen kan ha kjøpt av Fransvis, som var søskendebarn (antatt) av hans far. Anne Bellet Huger (Huyger. Hugger )hadde tilgode 2 daler i boet og det skulde ha vært interessant å vite hvem dette var. Det har ikke lykkes meg.

SE forøvrig denne artikkel i min Hjemmeside:

Slekten Jagow De fire Frantsdøtre Jagow

http://leskjerv.seria.no/Jagow.html

Fransvis HEnriksdatter Ilbru. Født kring omkring 1672. Død 1741, 78 1/2 år gml, mer sansynlig 68 1/2 år gml i Rennebu. [1] f Henrik JØrgensen Ilbru Buum. Familieoversikt Født kring 1630. Død dom.4.Trinidad 1684 i Rennebu. [1] Bygslet Buom no 69 i Rennebu kring 1680.
ff Jørgen Henriksen. Familieoversikt Født 1600.  
 
   
 
m Malene (Magdalene ?) FRantsdatter Jagow. Familieoversikt Født omkring 1645 i Innset. Død 1698 Ilbru, Rennebu. mf Frannds Jagow. Familieoversikt Født omkring 1600. [2] Kullbrenner Kvikne fra 1639.
 
 
mm Frantzisse (Frandsis) KLestsdatter. Familieoversikt Født omkring 1610.  
 

Gifte och barn
Arnt ANgrimsen Vangseng ? Ilbru. Familieoversikt Født 1661 i Rennebu.
Død 1722 i Rennebu.
Gift dom 18 Trini 1696 [1]
  Malene Malenna Arntsdatter Arnsdatter Ilbru. Familieoversikt Født 1699 på Ilbrua, Rennebu.
Død 43 år gml 1742 i Rennebu. [1]
  Angrim Arntsen Ilbru. Familieoversikt Bruker.
Født 1701 på Ilbrua, Rennebu.
Død 1767, 60 år gml.
  Henrik Arntsen Ilbru. Familieoversikt Født 1706 på Ilbrua, Rennebu.
Død 1742 i Rennebu.
  Ingeborg ARntsdatter Ilbru. Familieoversikt Født 1707 på Ilbrua, Rennebu.
Død 1795 i Rennebu.
  Anne Arntsdatter Ilbru. Familieoversikt Født 1711 på Ilbrua, Rennebu.
  Marit Arntsdatter Ilbru. Familieoversikt Født 1713 på Ilbrua, Rennebu.
Død 1765.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08