Arntsdatter Arnsdatter Ilbru, Malene Malenna
1699-1742

Født 1699 på Ilbrua, Rennebu.
Død 43 år gml 1742 i Rennebu. [1]
Skifte 1742. 9. april på Brattset Øvre

Malene Malenna Arntsdatter Arnsdatter Ilbru. Født 1699 på Ilbrua, Rennebu. Død 43 år gml 1742 i Rennebu. [1] f Arnt ANgrimsen Vangseng ? Ilbru. Familieoversikt Født 1661 i Rennebu. Død 1722 i Rennebu. ff Angrim VAngseng. Familieoversikt Født omkring 1620. Død før 1701. Ikke nevnt som bruker. Innflyttet ?.
 
 
fm Marit XVAngseng. Familieoversikt Født 1623. [2] Død levde i 1706.  
 
m Fransvis HEnriksdatter Ilbru. Familieoversikt Født kring omkring 1672. Død 1741, 78 1/2 år gml, mer sansynlig 68 1/2 år gml i Rennebu. [1] mf Henrik JØrgensen Ilbru Buum. Familieoversikt Født kring 1630. Død dom.4.Trinidad 1684 i Rennebu. [1] Bygslet Buom no 69 i Rennebu kring 1680.
mff Jørgen Henriksen. Familieoversikt Født 1600.
 
mm Malene (Magdalene ?) FRantsdatter Jagow. Familieoversikt Født omkring 1645 i Innset. Død 1698 Ilbru, Rennebu. mmf Frannds Jagow. Familieoversikt Født omkring 1600. [3] Kullbrenner Kvikne fra 1639.
mmm Frantzisse (Frandsis) KLestsdatter. Familieoversikt Født omkring 1610.

Gifte och barn
Ole d.e. Jonsen Brattset. Familieoversikt Født 1693 på Bortstuggu, Øverbrattset, Brattset, Rennebu . [1]
Død 1767 i Rennebu.
Gift 1725 [1]
  Fransvis Frantsvis Olsdatter Brattset. Familieoversikt Født 1725 på Bortstuggu, Øverbrattset, Brattset, Rennebu .
Død 1791 på Straum, Øverspannet, Roan.
  Marit Olsdatter Brattset. Familieoversikt Født 1727 på Øverbrattset, Brattset, Rennebu.
Død 1749 i Rennebu.
  Ingeborg Olsdatter Brattset. Familieoversikt Født 1729 på Øverbrattset, Brattset, Rennebu. [1]
Død 1793.
  Kari Olsdatter Brattset. Familieoversikt Født 1731 på Øverbrattset, Brattset, Rennebu.
  Jon Olsen Brattset. Familieoversikt Født 1732 på Øverbrattset, Brattset, Rennebu. [1]
  Arnt Olsen Brattset. Familieoversikt Født 1735 på Øverbrattset, Brattset, Rennebu.
  Erik Olsen Brattset. Familieoversikt Bonde.
Født 1735 i Rennebu.
Død 1802-08-.. i Rennebu.
  Randi Olsdatter Brattset. Familieoversikt Født 1740 på Øverbrattset, Brattset, Rennebu. [1]


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08