Pedersen, Torger
1630?-1699

Sersjant.
Født omkring 1630 i Orkdal.
Død 1699.
Tingbok i Orkdal nr 1 1688-1694 . 1691.21.0ktober, side 70.
For leyermål var innstevnet corporal Torger Hoff som var egte gift og sig med Ane Andersdatter, hvilket var hennes 2. forgåelse. Partene blev påropt, men møtte ikke.
1692.28.januar , side 77
Ane Andersdatter besovet av C.T.H. møtte. Hadde intet å betale bøter med, hevdet at C.T.H. hadde lovet å betale bøtene. Utsettes til neste rett.
1692. 2. desember-------
Angående Torger Hoffs leyermål. De møtte ikke. Det ansees bevist at C.T.H. uti sitt ekteskap har begått leyermål og avlet barn med et beryktet kvindfolk Ane Andersdatter. Så tør dog denne rett ikke tilfinde ham at undgjelde den straff som loven tilsier. Henviser til militær rett. Kvindfolket møtte heller ikke.
Ifølge Geitastrandboka: "leide Torger sersjant som bodde på Orkdalsøra, en part av Tunga i 1697 for 6 rdr, likeledes i 1698. Men året efter var Ola Ivarson kommet her og gav 8 spd årleg. Garden har vore oppropa ledig kvart år, og no hadde sersjanten blitt forbigått av en som ga høiere leie"
Men sersjanten var nokk død på dette tidspunkt.
Ifølge Geitastrandboka side 365 under Klomstein er anført et skifte etter Marit Persdatter 1633-1722 , hvor 3 brorbarn er arvinger, blandt dem Torger Persson Korporal på Hov i Orkdalen. Men korporalen hadde nokk på dette tidspunkt vært død i over 20 år. Antagelig var han bror av Marit Pedersdatter. Det var nokk brorsønnen Peder Torgersen som var tiltenkt en arvepart.

Torger Pedersen. Født omkring 1630 i Orkdal. Død 1699. Sersjant.
     
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
Kirsten MOrtensdatter Meland. Familieoversikt Født omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand.
Død 1690 i Orkdal.
Gift trolig 1683
  Peder Torgersen. Familieoversikt Født 1684 på Hov, Orkdal.
Ukjent Ukjent. Familieoversikt
Gift antatt 1690
Anne Andersdatter. Familieoversikt
Utenfor ekteskap
  Ukjent Ukjent. Familieoversikt Født omkring 1691.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08