JOnsdatter, Idde
1617?-1703?

Idde Jonsdatter antaes født kring 1617 og vokste opp på Grøtte prestegård. Hun blev gift trolig i 1639 med Morten Knudsen Idde inngikk i 1703 en avtale med sønnen Jon Mortensen Moe om at han skulde forsørge henne resten av hennes levedager, mot at han fikk overta alle hendes eiendele og gården Lium. Vi kjenner 4 av Iddes barn. Muligens har det vært flere barn. Det indikeres av innskrifter på sølvtøy som dukker opp ved senere skifter.

Død senest 1703 iflg Geitastrandboka
Født omkring 1617 på Grøtte prestegård, Orkdal.
Død kring omkring 1703. [1]

Idde JOnsdatter. Født omkring 1617 på Grøtte prestegård, Orkdal. Død kring omkring 1703. [1] f Jon JOnsson. Familieoversikt Født omkring 1580. Død omkring 1658 i Orkdal. sogneprest i Orkdal.
ff Jon HÅgenson. Familieoversikt Født kring 1550. fff Hågen OLufson. Familieoversikt Født kring 1520.
 
fm Dorthe MUligens. Familieoversikt Født muligens 1560.  
 
m Kirsten OLsdatter. Familieoversikt Født omkring 1583. Død omkring 1618 i Orkdal. mf Oluf JOnsson. Familieoversikt Født kring 1550. mff Jon OLufson. Familieoversikt Født omkring 1520.
 
mm Idde MUligens. Familieoversikt Født muligens 1560.  
 

Gifte och barn
Morten KNutsen. Familieoversikt Født omkring 1604.
Sorenskriver i Orkdal 19.11.1633 til 4.1.1642. Bruker Meland 1640-1667.
Død omkring 1693 i Orkdal.
Gift
  Kirsten MOrtensdatter Meland. Familieoversikt Født omkring 1643 trolig på Meland, Geitastrand.
Død 1690 i Orkdal.
  Knut Mortensen Meland. Familieoversikt Født kring omkring 1648 på Meland, Geitastrand.
Død 1676 på Meland, Geitastrand.
  Dorte Mortensdatter Meland Kleven. Familieoversikt Født omkring 1650 på Meland, Geitastrand.
Død omkring 1697.
  Jon Mortensen Meland Fandrem Moe. Familieoversikt Lensmann i Orkdal 1693-1726.
Født 1657 på Meland, Geitastrand.
Død 1726 i Orkdal.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08