Jakobsen, Simon
1490?-(...)

Rådmann i Bergen i 1550 årene.
Født omkring 1490.
Død før 1562. [1]
N S T Bind I side 229. Gamle ætter i Sogn. av Henning Sollid
Kilde angis senere med: H. S.
"Slegten Krag er en av de gamle norske adelsslegter som gjennem geistlig stand overlevet det 16. århundrede. Den første mann av slegten er Simon Jakobssøn Krag, raadmann i Bergen i 1550 aarene og død før 1562. Han førte slegtsvaabenet, 3 halvmaaner over en bjelke, og bokstavene S. C. (Simon Crag). Hans hustru Karin døde i Bergen 1567.06.24"
Se også hans sønn hr. Peder Simonssøn Krags biografi.
Også benevnt Simon Crag

Simon Jakobsen. Født omkring 1490. Død før 1562. [1] Rådmann i Bergen i 1550 årene.
f Jakop Simonsen. Familieoversikt Født omkring 1460. ff Simon Gebleson. Familieoversikt Født omkring 1430. fff Geble Stamfar. Familieoversikt Født omkring 1400.
ffm Agnete ? Ukjent X Krag. Familieoversikt Født omkring 1410.
fm Agnete ? ? Ukjent X Krag. Familieoversikt Født omkring 1440.  
 
m Agnete ? ? ? Ukjent X Krag. Familieoversikt Født omkring 1470.    
 
   
 

Gifte och barn
Karina UKjent. Familieoversikt Født omkring 1500 i Færøyene.
Hustru.
Død 1567-06-24 i Bergen. [2]
Gift
  Peder SImonssøn Krag. Familieoversikt Skolemester 1554-1557, prest Fana 1557-1580.
Født omkring 1520.
Død 1580-12-29 på Fana.
Begravet 1581-01-01.
  (Geble) Simonsen Krag. Familieoversikt Født omkring 1520.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08