Jagow, Frannds
1600?-

Kullbrenner Kvikne fra 1639.
Født omkring 1600. [1]
Fra Tingbøker:

Anno 1640 den 18.januar Ting holden på Ween, Kvikne

Frannds Jenssen Kulbrender (nevnt Kvikne 1639, !nnset 1657) stevner Olluff Kolbrender fordi han har slått et av hans barn, enn videre stevner han Olluffs kvinde Gisell fordi hun hadde skjelt ut hans kvinde Frantzisse Klestdatter.

Til bevis. Hendrich Mortensen Kulbrender og Olluff Joenssen, som bevidner at forleden sommer ved St Hans tid hadde anmeldte Olluff noen kyr som ikke melket så meget som anmeldte Olluffs kvinde syntes godt være, hørte de at anmeldte Olluffs kvinde sa: Den trollkvinde Frandsis kvinde tenker jeg, har både det jeg skal ha, så vel som det hun selv skal ha, og går til lære til Rafael Smelters moder, Gjertrud Halvorsdatter.

Anmeldte Olluff og hans kvinde møtte og sådant ganske benektet. Til og med nevnte Frands og hans kvinde ikke selv har hørt nevnte ord fra hennes mund, men hadde hørt det av Hendrich Mortensen.

De blev forligte.

Dertil stevnes nevnte Olluff fordi han 3die dag jul slo et av hans barn ved alder 6 1/2 år. Nevnte Olluff bekjente at han slo barnet ved øret utenfor Frandsis hus, fordi barnet kalte ham Olle Mauler-Kieft

Jacob Tille, Hendrich Mortensen, Halfuor Smelter og Reer Halfuorsen stevner nevnte Olluffs kvinde. Hun hadde kalt Jacob Tille en tom hund og hans kvinde en skurebisse. Hun hadde kalt Halfuor Smelter en bregemester og hans kvinde Ragnhild Halfuorsdatter for skarpnas. Hun hadde kalt Hendrich Mortensen en tom hund

Fra "Kvikne 1951", II

Kvikne Koparverk

side 415

Funnet (i Kvikne) var i mellomtida (desember 1632) meldt til kongen som straks sendte bergmester Kupfer til Kvikne. Han hadde med seg noen få yngre bergfolk, stigerar og smeltarar, og fleire kom etter i 1633 og 1634

side 417

Den første hytta vart bygd ved Ya. Ho vart truleg dreven av dei 4 svenske hyttefolka som var tilsatt ved verket før Tobias Kupfer kom.

Etter kongeleg føreskrift 1633 vart bønder frå dalen nytta som "hauare" og knektar i gruvene, såleis Ole Andersen Grøntvet (bergknekt), og flere.

Av de 4 svenskane i hytta ved Ya nemner vi m. a. Daniel Erikson og Johan Ollufson smeltar. I Sverja-hytta arbeidde dei tyske hytteknektene frå Kongsberg Sølvverk, Andreas Schwanner og Henrich Haes.

Læremeistarar i rustvendar- og kolbrennarfaget var henta frå Falun i Sverige, såleis Mats Ingulson, rustvendar, og før nemnde Danil Erikson (Daniel Svenske)

side 419

Med stigeren, kolbrennarar, berggeseller,, bergknektar, smeltarar, hytteknektar, røstvendarar med knektar og faste kjørarar var det i 1635-35 i alt omkring 60 mann

side 421:

"Da Kongen kom heimat til Kjøbenhavn (fra Kvikne) den 9.juli (1635) sendte han hyttemeisteren ved Kongsberg, Caspar Helbich og intendanten Jokum Walberg til Sachsen for å skaffe fagfolk til hyttedrifta. Det galdt 10 hyttefolk og 6 kolbrennarar, som alle vart henta frå koparverket i Sangerhausen (Mansfield-distriktet) i Thüringen. Noen av desse folka kom til Kvikne i desember 1635. Det var hyttemeisteren Tobias Fogtman, garmakeren Frantz Francke, smeltarane Christian Haen, Lorentz Nickler og Hans Zisler og kolbrennarane Franz Jagow, Andreas Dichter og Jacob Tille"

side 432

Franz Jagow, kolbrennar, var fra Thüringen og kom til Kvikne i 1636. Han reiste til Grutseter i Meldalen i 1660, der ætta hans lever, (Sonen Andreas Jagow var ved Grutseter i 1664. Ein sonesons son Franz Jagow, var hytteknekt ved Grutseter i 1739)

side448

Andre funksjonærer i 1707 var bl a Skulemeister Jonas Tiller

Manntall 1664 Rennebu og Meldal

Frants Jacow 65 år fkr 1600, kullbrenner på Grut hytteplass

Andreas Frantssønn 25 år dvs fkr 1640

Fra "Innset 1975". Flatmo Nordre side 406.

"Første brukeren på denne plassen var Frantz Franck. Han var f kr 1585 og var blandt de bergmennene Kongen lot forskrive fra Tyskland for å organisere drifta av Kobberverket i Kvikne. Han kom fra Sangerhausen i Thüringen sammen med en garmakerknekt, sønnen Andreas, fire smeltere og fire kullbrennere, til Kvikne i desember 1635"

Fra "Innset, Kultur, 1997" side 68:

"Da kongen kom tilbake til København den 9.juli 1635, sendte han hyttemesteren ved Kongsberg, Caspar Helbich og intendanten Jocum Walberg til Sachsen for å skaffe fagfolk til hyttedriften. Det dreide seg om 10 hyttefolk og 6 kullbrennere, som alle ble hentet fra kobberverket i Sangerhausen i Thuringen. Noen av disse folkene kom til Kvikne i desember 1635. Det var hyttemester Tobias Fogtmann, garmakeren Franz Francke, smelterne Christian Haen, Lorentz Nickler og Hans Zitzler og kolbrenerne Frants Jagow, Andreas Dichter og Jacob Tille"

Fra "Folk og buplasser i Nord-Østerdalen"

Side 68. 1639. Nevnt Frans kolbrenner 21/1. Irettesatt for ulovlig å ha huset fremmede folkI

Side 125. 1657. Nevnt Frans kolbrenner. Hyttearbeider ved Innsethytta Kvikne.

Kvegskatt av 0 hester, 15 naut, 3 geiter, 0 sauer, 6 griser

Fra "Personer ved Verket 1630-1670" nevnt:

Fransisse Klengsdatter gm Frans Kulbrenner 1640

Kulbrender, Frans Jensson. Kvikne 1639. Innset 1657

Kulbrender Fransisse Klengsdatter. Kvikne 1635

Tiller, Jacob. Kølbrenner. Til Løkken i 1657.

Fra "Tysk Bergverkstradisjon ved Røros Kobberverk 1671-1685" siteres:

Usikker opprinnelse: side 86:

Frandssøn, Friedrich. januar 1671 ved Feragen hytte, kanskje sønn av Frants Jagow som kom 1636 fra Sangerhausen til Kvikne og er påvist på Løkken 1657 og1664. En sønn Andreas Frantsen Jagow er dokumentert"

Fra "Løkken Verk 300 år": side 54 siteres:

"av andre betjenter ( i 1657) nevnes hyttemesteren Friedrich Junghans, smelteren Johan Francke og kullbrenneren Franz Jacow"

R.Støren, kort nr 1, side 028, 1635, anført:

"Frants Jacow fra Sangerhausen"

Manntall 1663-1666 for Dalane, Fosen og Innherred

Løckens Brugsfolk i hytten 1664

3096 Kohlbrennere Frant 65 år dvs fkr 1600

FRANTS JENSEN og FRANSIS KLEMMITSDATTER

De antaes å være blandt de kullbrennere som ankom Kvikne i 1635.

Frants Eriksen er muligens identisk med Frands Jagow (Jacow)

Frants antaes fkr 1610 og Fransis antaes fkr 1615.

De antaes å ha arbeidet i Kvikne og Innset til 1657, da de muligens flyttet til Løkken.

Et av deres barn, er oppgitt født ca juli 1633. Barn kan være født før denne dato.

Jeg har registrert 4 døtre f ca 1640 til 1645

Frands Jagow hadde en sønn Andreas ved Grutseter i 1664

En sønnesønns sønn var hytteknekt ved Grutseter i 1739.

Se forøvrig artikkelen:i min Hjemmeside:

Slekten Jagow. De fire Frantsdøtre Jagow

http://leskjerv.seria.no/Jagow.html

Frannds Jagow. Født omkring 1600. [1] Kullbrenner Kvikne fra 1639.
     
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
Frantzisse (Frandsis) KLestsdatter. Familieoversikt Født omkring 1610.
Gift omkring 1630
  Gutt (ev. Pike) Frantsen Jagow. Familieoversikt Styggkalling av nabo. Antatt gutt.
Født omkring 1633 i Thüringen.
  Andreas Frantsen Jagow. Familieoversikt Født 1639 i Innset.
  Anne Catharine Frantsdatter Jagow. Familieoversikt Født omkring 1640 i Innset.
Død like før 22/12 1694 i Orkdal. [2]
  Malene (Magdalene ?) FRantsdatter Jagow. Familieoversikt Født omkring 1645 i Innset.
Død 1698 Ilbru, Rennebu.
  Maren (Maria) Frantsdatter Jachobi Jagow. Familieoversikt Født omkring 1645 i Innset.
Død 1719.
  Antatt Benedichte. Arvenavn Bente Frantsdatter Jagow. Familieoversikt Født omkring 1655 i Innset.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08