Frantsdatter Jachobi Jagow, Maren (Maria)
1645?-1719

Født omkring 1645 i Innset.
Død 1719.
¶KVIKNE II side 432:

"Franz Jagow, kolbrennar, var fra Thüringen og kom til Kvikne i 1636, Han reiste til Grutseter i Meldalen 1660, der ætta hans lever (Sonen Andreas Jogow var ved Grutseter i 1664. Ein sonesons son, var hytteknekt ved Grutseter i 1739)"

Buvikboka Bind II, side 54. Lerånd, Seteråsen

"I 1693 overtar rittmester senere major Kurt Coplau"

1693-1706 Kurt Koplau, døde 1706

Fru Coplau døde 1719

Børsaboka Bind I , side 134. Nergard Krangsås

I 1708 selte Ebbe Carstensen på Reinas kloster bruket her til Jonas Lycke, som like etter selte til enka etter major Koplow - Maria.

Brukarar

1708-1711 - Maria - enka etter major Koplow

P.T.Fjerde Rekke , 6. Bind s 209 (215). Fremmede Adelsslekter i Danmark

Maria Jachobi, der 2/10 1730 fikk 50 Rd i Pension

Buvikboka Bind II side 58.

G.nr. 21. Lerånd

Tore Andersen får bygselbrev 1719 og 1721, og har altså hele Lerånd frem til 1727. Da dør hans første kone Catharina. Tore har skjøte på hele gården fra 1736.

Tore Andersen fkr 1686, gift sommeren 1720, døde 5.nov. 1739, g m Catharina Henriksdatter f 1675, døde februar 1727

Ingen barn

1719 Lerånd overtaes av Tor Andersen, gift med Catarina Henriksdatter som hevdes å være søsterdatter av Maria Jacobi. Zacharias Lemphort, gift med Kirsten Henriksdatter, som i Børsaboka hevdes å være søsterdatter av madam Kopplow og oppfostret hos henne, overtar Nergard Krangsås 1 1719, og sitter med den til 1723. Ludvig Kopplow overtar N.Krangsås i 1727¶

Se forøvrig denne artikkel i min Hjemmeside:

Slekten Jagow De fire Frantsdøtre Jagow

http://leskjerv.seria.no/Jagow.html

Maren (Maria) Frantsdatter Jachobi Jagow. Født omkring 1645 i Innset. Død 1719. f Frannds Jagow. Familieoversikt Født omkring 1600. [1] Kullbrenner Kvikne fra 1639.
   
 
   
 
m Frantzisse (Frandsis) KLestsdatter. Familieoversikt Født omkring 1610.    
 
   
 

Gifte och barn
Curt Christoffer . Familieoversikt Født kring 1624 på sin faders herregård Mekkelborg ( Mechlenburg Tyskland).
Død 1705-03-13 i Støren.
Gift 1686-01-27 [2]
  Johan Ernst Koppelow. Familieoversikt Født 1677 på Tverdal, Rennebu.
Død 1719 i Trondhjem.
  Frants Christian Koppelow. Familieoversikt Løytnant.
Født 1679 på Tverdal, Rennebu.
Død 1711 i Kjøbenhavn.
  Dorothea Koppelow. Familieoversikt Født 1682 på Tverdal, Rennebu. [2]
Død 1706-04-.. i Støren.
  Jørgen Christopher Koppelow. Familieoversikt Generalmajor til hest fra 31.mai 1755.
Født 1684-01-03 på Tverdal, Rennebu. [3]
Død 1770-04-19 i Halden.
  Conrad Christopher Koppelow. Familieoversikt Løytnant.
Født 1686 på Tverdal, Rennebu. [2]
Død 1710 i Kjøbenhavn.
  Ludvig Koppelow. Familieoversikt Prem.løytnant fra 1711.
Født 1687 på Tverdal, Rennebu.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08