Halvorsdatter Gravaksel, Marit
1741-1802

Født 1741 på Gravakslan, Rennebu. [1]
Død 1802. [2]
Som nygifte flytta Knut og Marit til Sørgard Re i Meldalen, og der er barna født. Hit til Viggja kom Knut og Gjertrud fra Kvernamoen på Geitastranda. Konfirmert i 1659 19 år gammel,

Marit Halvorsdatter Gravaksel. Født 1741 på Gravakslan, Rennebu. [1] Død 1802. [2] f Halvor HAlvorsen Gravaksel. Familieoversikt Født 1684 på Gravakslan, Rennebu. Død 1763 i Rennebu. Bruker Gravakslan.
ff Halvor HAlvorsen Gravaksel. Familieoversikt Født 1645 i Rennebu. Død 1731. [1] Bonde på Gravaksel i 1701, gammel soldat.
 
 
fm Guru ? XGRavaksel. Familieoversikt Født 1655. Død 1725.  
 
m Ingeborg ARntsdatter Ilbru. Familieoversikt Født 1707 på Ilbrua, Rennebu. Død 1795 i Rennebu. mf Arnt ANgrimsen Vangseng ? Ilbru. Familieoversikt Født 1661 i Rennebu. Død 1722 i Rennebu. mff Angrim VAngseng. Familieoversikt Født omkring 1620. Død før 1701. Ikke nevnt som bruker. Innflyttet ?.
mfm Marit XVAngseng. Familieoversikt Født 1623. [3] Død levde i 1706.
mm Fransvis HEnriksdatter Ilbru. Familieoversikt Født kring omkring 1672. Død 1741, 78 1/2 år gml, mer sansynlig 68 1/2 år gml i Rennebu. [1] mmf Henrik JØrgensen Ilbru Buum. Familieoversikt Født kring 1630. Død dom.4.Trinidad 1684 i Rennebu. [1] Bygslet Buom no 69 i Rennebu kring 1680.
mmm Malene (Magdalene ?) FRantsdatter Jagow. Familieoversikt Født omkring 1645 i Innset. Død 1698 Ilbru, Rennebu.

Gifte och barn
Knut Olsen Ås. Familieoversikt Bruker Tostensgarden Viggja 1789-1802, snekker.
Født 1734 Håmmårn, Ås, Rennebu. [2]
Død 1802.
Gift 1769
  Ole Knutsen Re. Familieoversikt Bruker.
Født 1771 Re, Meldal.
Død 1772.
  Ingeborg Knutsdatter Re Viggen. Familieoversikt Født 1775 Re, Meldal.
Død 1830. [2]
  Ole d y Knutsen Re. Familieoversikt Bruker Tostensgarden Vigga.
Født 1777.
Død 1851.
  Kari Knutsdatter Re. Familieoversikt Født 1780 i Meldal.
Død 1857 på Åstan, Geitastrand.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08