Arntsen Havdal, Even
1828-1892

Bruker Refshus.
Født 1828 på Søstuggu, Sørflå, Rennebu.
Død 1892.

Even Arntsen Havdal. Født 1828 på Søstuggu, Sørflå, Rennebu. Død 1892. Bruker Refshus.
f Arn Evensen Ytterhus Flå Havdal. Familieoversikt Født 1796 på Ytterhus, Rennebu. Død 1866. Bruker Søstuggu Flå, Norigard Havdal.
ff Even Angrimsen Ytterhus. Familieoversikt Født 1754 på Ytterhus, Rennebu. Død 1805. Bonde på Ytterhus i 1801.
fff Angrim TRondsen Ytterhus. Familieoversikt Født 1715 Ytterhus, Rennebu. [1] Død 1766. Bruker.
ffm Mali TRondsdatter Gunnes. Familieoversikt Født 1724 på Oppstuggu, Gunnes, Rennebu. Død 1799 i Rennebu.
fm Gjertrud Olsdatter Sliper. Familieoversikt Født 1765 på Sliper, Rennebu. Død 1830. fmf Ole d.e. Svendsen Sliper. Familieoversikt Født 1717 på Sliper, Rennebu. Død 1795 i Rennebu. Bonde på Sliper.
fmm Ingeborg Mikkelsdatter Skamfer. Familieoversikt Født 1729 på Skamferhaugen, Skamfer, Rennebu.
m Gjertrud Jensdatter Grøtte. Familieoversikt Født 1804 på Grøtan, Rennebu. Død 1830. mf Jens Arntsen Grøtte. Familieoversikt Født 1760 på Grøtan, Rennebu. Død 1838. Bruker.
mff Arnt Pedersen Såggåstad Grøtte. Familieoversikt Født 1721 på Såggåstad, Rennebu. Død 1796.
mfm Mali Jensdatter Grøtte. Familieoversikt Født 1728 på Grøtan, Rennebu. Død 1804.
mm Kari Andersdatter Skjerve. Familieoversikt Født 1757 på Oppstuggu, Skjerve, Rennebu. mmf Anders Svendsen Bjerkaker Sliper Skjerve. Familieoversikt Født 1725 på Sliper, Rennebu. [1] Død 1767 i Rennebu. Bonde på Skjerve.
mmm Marit Stenersdatter Skjerve. Familieoversikt Født 1733 på Søgard, Skjerve, Rennebu. [1] 1813.

Gifte och barn
Ingeborg Olsdatter Refshus. Familieoversikt Bruker Refshus.
Født 1829 på Refshus, Rennebu.
Død 1882.
Gift 1850
  Ane Evensdatter Refshus. Familieoversikt Født 1851 på Refshus, Rennebu.
Død 1880.


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08